Kaupod ang paghimo kag paghatag sang mga imposmasyon kag mga produkto sa panguma, ang paghatag sang mga pamaagi para mapadala kag mahatag ang mga produkto nga ini,pati na ang mga datos o komuninikasyon, mga hilikoton sa teknolohiya sang impormasyon kag pagproseso sang datos kag iban pa nga mga hilikoton sa serbisyo sang impormasyon.Ang pinaka una nga kinahanglanon sa seksyon nga ini amo ang ang hilikoton sa paglapnag (dibisyon 58) kaupod paglagnag sang software, cinema kag mga hilikoton sa pag-record sang tingug (dibisyon 59),radyo kag pagwaragwag sa TV kag mga hilikoton mga programa (dibisyon 60),mga hilikoton sa telekomunikasyon (dibisyon 61), kag hilikoton sa teknolohiya sang impormasyon (dibisyon 62) kag iban pa nga mga hilikoton sa serbisyo sang impormasyon (dibisyon 63).Kaupod sa paglapnag ang pagkuha sang kopirayt ang unod(mga produkto sang impomasyon) kag magamit ang mga unod nga ini sa pangkabilugan nga publiko paagi sa pag intra sa (o pagkay-o para sa) ang pagpadamo kag pagpanghatag sang mga unod nga ini sa mga iban nga sari.Ang tanan nga pamaagi nga himuon sa pagpanglapnag(sa pagprinta,sa de koryente o paagi sa pagpamati, sa internet1, pareho sang mga multimedia nga produkto pareho sang CD-ROM2 mga libro nga basihan kag iban pa)kaupod sa seksyon nga ini.

Kaupod sa mga hilikoton nga ini nahinambit sa pagpanghimo kag pagpanagtag sang mga oras sa programa sa TV sa dibisyon 59,60 kag 61, nga sa idalom sang iban nga parti sang proseso.Ang mga individual na sakot,pareho sang mga pelikula,serye sa telebisyon kag iban pa gina obra sang mga hilikoton sa dibisyon 59, sampang ang pag obra sang isa ka kompleto nga programa sa channel sang TV,halin sa mga sakot nga ginahimo sa dibisyon 59 kag iban pa nga mga parti ( pareho sang live nga mga programa sang balita)kaupod sa dibisyon 60 ang pagwaragwag sang mga programa nga nagahimo.Ang pagpanagtag sang kompleto nga programa sa TV nga pangatlo nga partido,nga wala pagba-o sa unod, kaupod sa dibisyon61. Ang pagpanagtag sang dibisyon 61 pwede mahimo paagi sa pagwaragwag, satelayt o kable nga sistema.Ang #tagcoding hashtag para sa Impormasyon kag Komunikasyon sa Pilipinas ay #j1PH.


Tagalog - Ingles - Pranses