Kaupod sa klase nga ini:
 • mga hilikoton sa organisasyon indi direkta nga kaupod sa partido sang politika luwas sa pangpubliko nga halinan o ginhatag sa pangpubliko nga edukasyon, impluwensya sa politika, pagpasaka sang pondo kag iban pa(#cpc9599):
  • pagpasimuno sang banwahanon kag kahublagan sa protesta
  • palibut kag ekolohiyal nga kahublagan
  • mga organisasyon sa pagsuporta nga komunidad kag pasilidad sa edukasyon indi kalakip diri
  • mga hilikoton sa proteksyon kag ikaayo sang espesyal nga grupo kag pareho sang etniko kag minoridad nga grupo
  • mga asosasyon sang katuyuan sang maki banwa, kaupod ang asosasyon sang beterano sa giyera
 • asosasyon sa nagabakal
 • Mga asosasyon sa salakyan
 • mga asosasyon para sa katuyuan sang sosyal nga pagkilala pareho sang rotaryo nga klub, mga ilistaran kag iban pa
 • mga asosasyon sa kabataan, pang kabataan nga asosasyon, asosasyon sang mga estudyante, klub kag mga ulotod kag iban pa
 • Mga asosasyon para sa pagpadayon sang kultura o pangkalingawan nga hilikoton o mga gusto (luwas sa isport o hampang) pareho sang binalaybay, literatura kag klub sa libro,makasaysayon nga klub, klub sa hardin,pelikula kag klub sa laragway, musika kag taliambong nga klub, klub sa pagkasagad kag pagsukot, sosyal nga klub, karnabal nga klub kag iban pa.

Kaupod sa klase nga ini:

 • nagahatag ang hilikoton paagi sa mga miyembro sang organisasyon kag iban pa

Indi kaupod sa klase nga ini:Ang #tagcoding hashtag para sa Mga hilikoton sang iban pa nga miyembro sang organisasyon n.e.c. sa Pilipinas ay #isic9499PH.


Tagalog - Ingles - Pranses