Kaupod ang mga organisasyon nga nagarepresentar sang kapakanan sang espesyal nga grupo o nagatib-ong sang mga ideya para sa pangkabilugan nga publiko.Ang ini nga organisayon kalabanan may ara sang padayon nga miyembro,pero ang ila hilikoton kaupod kag naga benepisyo sa indi man miyembro. Ang una nga pagkaguba sang ini nga dibisyon naga determino sa katuyuan nga ginahatag sang mga organisasyon,pareho sang kapakanan sang mga amo,mga indibiduwal nga sa kaugalingon naga obra, kag mga siyentipiko nga komunidad(grupo 941)mga kapakanan sang trabahador(grupo 942) o pagtib-ong sa relihiyon, politika, kultura, edukasyon o pangakalingawan nga ideya kag hilikoton (949).

Ang #tagcoding hashtag para sa Mga hilikoton sang mga miyembro sang organisasyon sa Pilipinas ay #isic94PH.


Tagalog - Ingles - Pranses