Kaupod ang pag-operar sang mga pasilidad kag paghatag sang serbisyo para mahatag ang pangkultura kag kalingawan nga gusto sang mga nagabakal. Kaupod ang paghimo kag pagtib-ong sang,pagpartisipar sa,subong nga pagkatuman,mga hilitabo o pagpahayag nga para sa pagpalantaw sa publiko,paghatag sang kinaabilidad,mahilig maghimo o teknikal nga kaalam para sa paghimo sang kinaabilidad nga produkto kag subong nga pagkatuman.

Kaupod sa klase nga ini:

 • Paghimo sang mga presentasyon sa palaguwaon (#cpc962), mga konsyerto kag opera o mga produksyon sa saot kag iban pa nga mga produksyon sa entablado:
  • mga hilikoton sang mga grupo, sirko o kumpanya, orkestra o banda (#cpc9622)
  • mga hilikoton sang mga indibidwal nga artistiko pareho sang nagasulat, aktor, direktor, musikero, nagatudlo o tagahambal, mga tagadisenyo sang entablado kag tagahimo kag iban pa (#cpc9631)
 • pag-operar sang konsiyerto kag pasilyo sang teatro kag iban pa nga pasilidad sa kinaadman (#cpc9623)
 • mga hilikoton sang mga eskultor, pintor, karikaturista, manug-ukit, etcher1 kag iban pa (#cpc9632)
 • mga hilikoton sang mga indibidwal nga nagasulat, sa tanan nga topiko kaupod ang walay kamatuoran nga pagsulat , teknikal nga pagsulat kag iban pa (#cpc9632)
 • mga hilikoton sa indepindiente nga manunulat
 • pagpanumbalik sang mga obra sa kinaadman pareho sang mga pintura kag iban pa

Kaupod man sa klase nga ini:

 • mga hilikoton sang mga prodyuser o negosyante sang mga subong nga paghikot, may ara o wala sang pasilidad

Indi kaupod sa klase nga ini:Ang #tagcoding hashtag para sa Mahilig maghimo, abilidad kag kalingawan nga hilikoton sa Pilipinas ay #isic9000PH.


Tagalog - Ingles - Pranses