Kaupod ang paghatag sang klase sang edukasyon nga nagabutang sang pondasyon sa bilog nga kinabuhi nga pagtuon kag pag-uswag sang taho kag makasarang nga mapadayon ang opurtunidad sa edukasyon.Ang muni nga mga yunit nagahatag sang programa nga kalabanan sa mas madamo nga tulun-an nga ginasunod gamit ang mga sagad mga manunudlo, kag mas kalabanan nagahatag sang madamo nga manunudlo nga nagahimo sang klase sa ila tinapusan nga espesyalidad.And edukasyon pwede mahatag sa tulun-an nga kwarto o paagi sa radyo,telebisyon nga pagbantala,internet1, sulatanay o sa balay.Ang espesyal nga tulun-an sa muni nga antas kalabanan nagasugod para makakuha sang pag-impluwensya bisan sa pang-edukasyon nga naagyan sa mga nagapadayon sang pagkabilugan nga programa. Ang muni nga mga programa ginadisenyo para makapasar ang estujanti sa teknikal kag bokasyonal nga edukasyon o makasulod sa mataas nga edukasyon nga wala sang espesyal nga tulun-an nga kinahanglan.

Kaupod sa klase nga ini:

  • Ang pangkabilugan nga edukasyon sa una nga plataporma sa sekondarya nga antas nga nagahisugtanay sa madamo o diutay nga oras nga kinahanglanon sa attendance2(#cpc9231)
  • pangkabilugan nga edukasyon sa eskwelahan sa pangaduha nga plataporma sa sekondarya nga paghatag, sa prinsipyo nga pwede sa mataas nga edukasyon (#cpc9233)

Kaupod man sa klase nga ini ang:

  • espesyal na edukasyon para sa mga imbaldado nga estujanti sa muni nga antas

Indi kaupod sa klase nga ini:Ang #tagcoding hashtag para sa Pangkabilugan nga sekondarya nga edukasyon sa Pilipinas ay #isic8521PH.


Tagalog - Ingles - Pranses


Ang mga backlink sa ibaba ay karaniwang hindi kasama ang mga item ng bata at kapatid, ni ang mga pahina sa mga breadcrumb.