Kaupod ang paghatag sang pagtudlo nakadisenyo una para mapakilala ang mga gamay nga kabataan sa isa eskwelahan nga klase sang palibot kag pagtudlo nga nagahatag sa estujanti sang maayo nga pag-umpisa sa pagtudlo sa pagbasa,pagsulat,matematika,kaupod ang pang elementarya nga pag-intindi sang iban pa nga tulun-an pareho sang kasaysayan, heograpiya,kinaiya nga siyentipiko,siyentipiko sa sosyodad,arte kag musika.Ang muni nga edukasyon pangkabilugan nga ginahatag sa mga kabataan, pero ang paghatag sang kinaadman sa pagsulat kag pagbasa nga programa sa sulod o sa gwa sang eskwelahan nga sistema, sa diin kapareho ang unod sang programa sa primarya nga edukasyon pero indi para sa mga nakonsiderar nga masyado ka tigulang sa pagsulod sa elementarya nga eskwelahan, kaupod man. Kaupod man ang paghatag sang programa sa magkapareho nga antas, para sa mga bata nga may espesyal nga kinahanglanon sa edukasyon.Ang edukasyon pwede mahatag sa tulun-an nga kwarto o paagi sa radyo,telebisyon nga pagbantala sa internet1, sulatay o sa balay.

Kaupod sa klase nga ini:

  • bag-o magprimarya nga edukasyon (#cpc9210)
  • primarya nga edukasyon (#cpc9220)

Kaupod man sa klase nga ini ang:

  • espesyal nga edukasyon para sa mga imbaldado nga estujanti sa antas nga ini
  • paghatag sang kinaadman sa pagbasa kag pagsulat sa mga tigulang

Indi kaupod sa klase nga ini:Ang #tagcoding hashtag para sa Antis mag-primarya kag primarya nga edukasyon sa Pilipinas ay #isic8510PH.


Tagalog - Ingles - Pranses


Ang mga backlink sa ibaba ay karaniwang hindi kasama ang mga item ng bata at kapatid, ni ang mga pahina sa mga breadcrumb.