Kaupod ang paghatag sang laygay, paggiya kag bulig sa pagpalakat sang negosyo kag iban pa nga isyu sa pagpalakat sang organisasyon,pareho sang stratehiya kag pagplano sang organisayon,mga parti sa pagdesisyon sa pinasyal nga kinaugalingon,mga katuyuan kag patakaran sa pagbaligya,halin sa pangtaho nga patakaran,pagtisting,pagplano,paghatag sang iskedyul kag pagkontrol sa pagplano.

Ang paghatag sang serbisyo sa pang negosyo makahatag sang laygay ,paggiya o kag bulig sa pagpalakat sang negosyo kag pang publiko nga serbisyo parti sa :

  • relasyon sa publiko kag komunikasyon (#cpc8312)
  • serbisyo sa pag-impluwensiya
  • disenyo sa kasayuran nga paagi, mga programa sa kasayuran sa paggasto,mga sulundon sa pagkontrol sang badyet (#cpc8311)
  • paglaygay kag pagbulig sa mga negosyo kag serbisyo publiko sa pagpaplano, organisasyon, pagkasagad kag pagkontrol kag impormasyon sa pamamahala kag iban pa (#cpc8319)

Indi kaupod sa klase nga ini:Ang #tagcoding hashtag para sa Mga hilikoton sa pagdumala sa pagkonsulta sa Pilipinas ay #isic7020PH.


Tagalog - Ingles - Pranses