Kaupod ang liwat nga pagbakal (pagbaligya nga wala sang pagbabag-o) sa mga bago kag nagamit nga baligya kapin pa sa pangkabilugan nga publiko para sa personal o pang panimalay nga pagkonsumo o paggamit, sang mga tindahan, departamento nga tindahan, puwesto, mga pangbalay nga sugo paagi sa sulat, nagalako kag nagabiyahe sang iban nga lugar para magbaligya, mga nagabakal sa kooperatiba kag iban pa. Ang utay-utay nga baligya gina klase anay sa klase sa iban nga lugar nga ginabaligyaan(utay-utay nga baligya sa mga tindahan: mga grupo 471 asta 477; utay-utay nga baligya indi sa mga tindahan: mga grupo 478 kag 479). Kaupod sa utay-utay ang pagbakal sa utay-utay nga pagbaligya sang mga gamit nga nagamit (klase 4774). Para sa pagbaligya sang utay-utay sa mga tindahan, may ara sang isa ka dugang nga pagka lain-lain sa tunga sang espesyal nga pagbaligya sa utay-utay(mga grupo 472 asta 477)kag di-espesyal nga pagbaligya sa utay-utay (grupo 471). Ang mga grupo sa ibabaw ang gin tunga paagi sa produkto nga nabaligya. Ang pagbakal indi paagi sa mga tindahan natunga basi sa mga porma sang baligya, pareho sang utay-utay nga pagbaligya paagi sa mga puwesto kag balaklan (grupo 478) kag luwas sa indi-tindahan sang utay-utay nga baligya, hal. pag sugo paagi sa sulat, pagdul-ong sa balay, paagi sa mga makina sa pagbaligya kag iban pa (grupo 479).

Ang mga baligya nga ginabaligya sa dibisyon nga ini limitado sa mga baligya nga kalabanan ginatumod bilang mga baligya sa mga nagabakal sang utay-utay nga baligya. Amo na gani nga ang mga baligya nga indi kalabanan nagasulod sa utay-utay nga negosyo, pareho sang lamigas nga binhi, ores1, makinarya sa pang-industriya kag iban pa, indi kaupod. Kaupod man sa dibisyon nga ini ang mga yunit na nakatuon lalo na sa pagbaligya sa pangkabilugan nga publiko, halin sa ginapakita nga mga baligya, mga produkto pareho sang personal nga kompyuter, gamit sa pagsulat, pinta o kahoy, bisa pa ang mga kita sini pwede indi para sa personal o gamit sa balay. Ang iban nga pagproseso sang mga baligya pwede makaupod pero indi lang sa pagbaligya, hal. pagklase o liwat nga pag-impake sang mga baligya, pagtakod sang isa ka lokal nga gamit kag iban pa.

Kaupod man sa dibisyon nga ini ang pabaligya sang utay-utay nga mga ahente sang komisyon kag mga hilikoton utay-utay nga auctioning2 nga balay.

Ang dibisyon nga ini indi kaupod ang:Ang #tagcoding hashtag para sa Mga utay utay nga baligya, luwas sa mga salakyan sang motor kag motorsiklo sa Pilipinas ay #isic47PH.


Tagalog - Ingles - Pranses