May kaupod nga espesyal nga hilikoton sa pagpasad (mga espesyal na pagbaligya), kapin pa ang pagpasad sang mga parti sang mga gusali kag sibil nga inhinyero naga obra nga wala sang salabton para sa bilog nga proyekto. Ang mga hilikoton nga ini kalabanan espesyal sa isa ka aspeto sang kalabanan nga lain lain nga mga istraktura, nga naga kinahanglan sang espesyal nga abilidad o gamit, pareho sang pagmaneho sang mga tumpok, mga pundasyon nga obra, mga bangkay nga obra,kongkreto nga obra, pagbutang sang tisa, pagbutang sang bato,suporta sa pagpasad, taklob sang atop, kag iban pa. Kaupod ang pagpatindog sang bakal mga istruktura, basta ang mga parti indi ginhimo sa pareho nga yunit.Ang mga espesyal nga hilikoton sa pagpatindog kalabanan ginahimo sa idalom sang subcontract1, pero lalo na sa pagkay-o sang pagpasad ginahimo ini nga direkta para sa tag iya sang propeydad. Kaupod man ang pagtapos sang gusali kag mga hilikoton sa pagkumpleto sang gusali.

Kaupod ang pagkabit sang tanan nga sari sang mga gamit nga nagahimo sang pag umpisa sang pagpasad pareho sina. Ang mga hilikoton nga ini kalabanan ginahimo sa lugar sang pagpasad, pero ang mga parti sang obra pwede himoon sa isa ka espesyal nga tindahan. Kaupod ang mga hilikoton pareho sang manugtubo, pagtakod sang mga sistema sang pag-init kag airkon, antenna, sistema sang alarma kag iban pa nga hilikoton sa elektrikal, mga sistema sa pabunyag, mga elebeytor kag eskalador, kag iban pa. Kaupod man ang mga obra sa insulasyon (tubig, init, tunog), sheet metal2 nga obra , gamit para magpalamig sang mga pagkaon kag ilimnon, ang pagtakod sang mga suga, kag mga sistema sang senyal para sa mga dalan, mga riles, paluparan, dungkaan,kag iban pa. Kaupod man ang pagkay-o sang pareho nga sari pareho sang namitlang nga mga hilikoton.

Ang mga hilikoton sa pagkumpleto sang gusali ginasakop ang mga hilikoton nga nagahatag sang kumpleto o pagtapos sang isa ka pagpasad pareho sang pagpa-inggat, pagtapal, pagpinta, pag tisa sang salog kag pader o snagasakop sa iban pa nga mga materyales pareho sang parket, karpet, papel sa dingding, kag iban pa. pagbutang sang balas sa salog, pagpanday,obra gamit ang mga tunog , pagpaninlo sa guwa, kag iban pa. Kaupod man ang pagkay-o sang pareho nga sari pareho sang nasambit nga mga hilikoton.

Ang pagrenta sang gamit sa pagpasad kaupod ang operator ginasari sa pareho nga hilikoton sa pagpasad.Ang #tagcoding hashtag para sa Mga espesyal nga hilikoton sa pagpasad sa Pilipinas ay #isic43PH.


Tagalog - Ingles - Pranses