Kaupod sa klase nga ini:
 • paghimo sang mga gamit sa proteksyon sa pangkahilwayan
  • paghimo sang pambato sa sunog kag bayo sa proteksyon sa kahilwayan
  • paghimo sang pangkahiwayan nga paha sang mga linemen kag iban pa nga paha para gamit sa pag obra
  • paghimo sang mga pang preserba sa kalawigon sang halabuyan
  • paghimo sang mga plastik nga matig-a nga kalo kag iban pa nga kinaugalingon nga gamit sa kahilwayan nga plastik (hal. mga athletic helmet)
  • paghimo sang mga bayo para sa proteksyon bato sa sunog
  • paghimo sang metal nga proteksyon sa ulo nga kahilwayan kag iban pa nga mga metal nga aparato sa kahilwayan
  • paghimo sang mga pang dalunggan kag plag sa pang gahod (hal. para sa paglangoy proteksyon sa gahod)
  • paghimo sang taklob sa guya para sa gas
 • Ang paghimo sang mga silhig kag bras, kaupod ang mga bras nga naga buo sang mga parti sang mga makina, gamit ang kamot nga mga mekanikal na pang silhig sa salog, mops kag feather dusters, bras sa pinta, pinta kag mga roller, mga elastiko nga panglampaso kag iban pa nga mga bras, silhig, panglampaso kag iban pa (#cpc3899)
 • paghimo sang bras sang sapatos kag bayo
 • paghimo sang mga pangsulat kag lapis sa tanan nga klase (#cpc3891) medikal o indi
 • paghimo sang tingga sang lapis
 • Paghimo sang petsa, selyo,de-numero nga tatak, mga aparato nga gamit ang kamot para sa pag-printa, o mga embossing label, mga set sa pagprinta sa kamot, na preparar nga ribbon sa typewriter kag inked pads
 • paghimo sang mga globo(#cpc3251)
 • paghimo sang mga payong, payong sa adlaw, baston, mga stick nga pang pulungkuan (#cpc3892)
 • Paghimo sang mga butones, ginatum-ok nga butones, snap-fastener, , zipper
 • pagghimo sang mga pansindi sa sigarilyo
 • paghimo sang mga artikulo sa personal nga paggamit: mga tubo sa panigarilyo, pahamot nga spray, vacuum flasks kag ioban pa nga mga vacuum vessel para sa kinaugalingon o gamit sa balay, wigs, artpisyal nga burangos, kilay
 • paghimo sang lain-lain nga mga artikulo: kandila, mga taperkag kapareho sini; bouquets, wreaths kag floral basket; artipisyal nga mga bulak, prutas kag mga dahon; mga wala lang nga baligya; mga panala kag bugtong; mga manikon sang bayo; mga lungon kag iabn pa.
 • hilikoton sang taksidermya

Indi kaupod sa klse nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Iban pa nga paghimo n.e.c sa Pilipinas ay #isic3290PH.


Tagalog - Ingles - Pranses