Kaupod ang paghimo sang mga kemikal nga produkto luwas sa nagapanguna nga kemikal kag nahimo nga hibla. Kaupod diri ang paghimo sang lain lain nga balaligya pareho sang pastisidyo, pinta kag mga tinta, habon, mga pangtinlo,pahamot kag para sa banyo, mga pang mga eksplosibo ka piroteknika nga produkto, pagpreparar sang kemikal para pagkuha sang retrato,(kaupod ang pelikula kag nahimo nga papel) dyelatin, gin upod nga mga dyagnostiko nga pagpreparar kag iban pa.

Ang #tagcoding hashtag para sa Paghimo sang iban pa nga kemikal nga produkto sa Pilipinas ay #isic202PH.


Tagalog - Ingles - Pranses