Kaupod ang paghimo sang ginasuksok nga bayo. Ang materyal nga ginamit pwede sa lain nga klase (tan-awon sa idalom ang mga kaupod diri) pwede nga gintapalan, ginpadamo o may goma.

Kaupod sa klase nga ini:

 • Ang paghimo sang ginasusok nga bayo nga nahimo sa panit o nahuman sa panit(#cpc8823), kaupod ang pang aksesorya nga gamit sa pang industriya nga obra,pareho sang welder nga may panit nga apron.
 • paghimo sang pang obra nga bayo
 • paghimo sang iban pa nga panggwa nga bayo nga hinabul (#cpc2669), ginansilyo nga tela (#cpc2819), indi hinabul(#cpc2792) kag iban pa para sa mga kalakihan, kabaihan kag kabataan.
  • mga amerikana, terno, grupo, dyaket, delargo, palda kag iban pa.
 • paghimo sang pansulod nga bayo, kag bayo nga pantulog nga nahimo sa mga retaso, ginansilyo nga tela, laso kag iban pa,para sa mga kalalakihan, kababaihan kag kabataan
  • kamiseta, T-shirt,bandeha, brief, pajama, bayo sa gab-i, trahedeboda, blusa, kamison, mga bra, paha kag iban pa.
 • paghimo sang bayo sang bata, bayo pang lamig, bayo pang ski, bayo pang ligo kag iban pa.
 • paghimo sang mga kalo kag gora
 • paghimo sang iban pa nga aksesorya sang bayo: guwantes, paha, balabal, kurbata,net sa buhok kag iban pa.

Kaupod man sa klase nga ini ang:

 • ginpatahi
 • paghimo sang gora (#cpc2826) nga panit
 • Paghimo sang ginasuksok sa tiil nga may tela nga materyal (#cpc2934) nga wala sang talapakan
 • paghimo sang mga parti sang produkto nga nakalista

Indi kaupod sa klase nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Ang paghimo sang ginasuksok nga bayo, luwas sa mabalahibo nga bayo sa Pilipinas ay #isic1410PH.


Tagalog - Ingles - Pranses