Kaupod sa dibisyon nga ini ang duha sa una nga hilikoton,lalo na ang paghimo sang mga patubas nga produkto kag pagpadamo sang produkto sang mga sapat, nga sakop man ang klase sang organiko nga panguma,pagpadako sang mga bag-o nga halin sa kumon nga ginhalinan sang pananom kag pagpadako sang bag-o nga halin sa kumon nga ginhalinan sang sapat.

Kaupod man sa dibisyon nga ini ang mga serbisyo nga hilikoton nga natuon sa agriluktura, pati na ang mga pagkasa,pagtugalbong kag iban pareho nga hilikoton.

Grupo 015(Sakot nga agrikultura)ang nag untat sa kinaandan nga prinsipyo para sa pagkilala sa una nga hilikoton.Ginabaton sini ang madamo nga pagkapot sang panguma nga may insakto nga balansi sang pagpatubas kag pagpadamo sang sapat kag ang insakto nga pagsari sini sa isa ka kategorya o sa iban pa.

Ang mga ulobrahon sa agrikultura kaupod ang mga sunod nga proseso sang mga produkto sa panguma (nasari sa idalom sang dibisyon 10 kag 11 (Ang pagpanghimo sa mga pagkaon nga produkto kag ilimnon) at dibisyon 12 (Pagpanghimo sang tabako nga produkto), sobra pa sa kinahanglan ang i pagpreperar sauna nga pagbaligya. Ugaling sini, ang pag preparar sang mga produkto para sa una nga pagbaligya kaupod sini.

Ang pagtunga indi kaupod pag obra sa uma (hal. Ang agrikultura sa duta nga may hagdan-hagdan, pailigan, pagpreparar para pahumayan sang bugas kag iban pa) ginasari sa seksyon F(Pagpasad) kag mga nagabakal kag asosasyon sang koop nga naging parti sa pagbaligya sang produkto sa uma nga ginasari sa seksyon G.Ang #tagcoding hashtag para sa Pagpatubas kag pagpadamo sang sapat, pagpangdakop kag may pareho sa serbisyo nga hilikoton sa Pilipinas ay #isic01PH.


Tagalog - Ingles - Pranses