May kaupod nga pakyawan kag utay-utay nga pagbaligya (i.e pagbaligya nga wala sang pagbag -o) sang ano man nga klase sang pagbaligya kag paghatag sang serbisyo nga natabuan sa pagbaligya sang mga baligyaon nga ini.Ang pakyawan kag utay-utay ang pinakaulihi nga tikang sa pagpanghatag sang mga baligya. Ang mga gamit nga ginbakal kag ginbaligya ginatumod man nga mga balaligya. Kaupod sa seksyon nga ini ang pagkay-o sang mga salakyan nga amotor kag motorsiklo.

Ang pagbaligya nga wala sing pagbag-o gina kosiderar nga ilakip sa kinandan nga operasyon ( o maniobra) kaupod sa pagbaligya, pareho abi ang pagsari,pag grado kag pagtipon sang mga baligya,pag mikskla (pagsakot)sang mga baligya( halimbawa ang balas) pagbotilya (may nauna nga pagtinlo o wala sang botilya) pag-impake, pagguba sang bulto kag pag liwat nga impake para sa pagpanagtag sa ginagmay nga bahin,taguan (kung indi man nabugnawan o nabugnawan), pagtinlo kag pagpamala sang mga pang uma nga produkto,pag utod sang mga (fibreboard1) nga kahoy o metal nga panid bilang pangaduha nga hilikon.

Kaupod sa Dibisyon 45 ang tanan nga mag hilikoton nga may hinambit sa pagbaligya kag pagkay o sang mga motor nga salakyan kag motorsiklo,samtang ang mga dibisyon 46 kag 47 kaupod ang iban pa nga mga hilikoton sa pagbaligya. Ang kinaiba sa tunga sang dibisyon 46 (pakyawan) kag dibisyon 47(utay-utay nga pagbaligya) nabasi sa pinakauna nga tipo sang suki.Ang pakyawan ang isa paka pagbaligya ( pagbaligya nga wala sang may pagbag-o)sang mga bag-o o mga gingamit balaligya sa mga utay-utay, sa mga pang-industriya,komersyal, institusyonal o propesyonal nga mga naga gamit o iban pa nga pagpakyaw,o nasangkot bilang isa ka ahente o (broker2) sa pagbaligya sang mga baligya para sa,nagabaligya sang mga balaligya sa,ang mga muni nga taho o kompanya.Ang pinaka una nga klase sang negosyo nga kaupod sa pagpakyaw sang mga baligya, buot silingon ang mga naga pamakyaw nga nakakuha sang titulo sa mga baligya nga ila ginbakal, pareho sang mga pakyawan sa baligya o mga naga obra, pang-industriya nga pagpanghatag,(tagaluwas),(taga-angkat)kag mga asosayon sa pagbaligya sa koop, mga sanga sa pagbaligya kag mga opisina sa pagbaligya( pero indi mga utay-utay nga tindahan) nga padayon nga yunit sa pagpanghimo o pagmina nga yunit indi kabilang ang mga pananom o minahan para sa handom nga pagbaligya sang ila mga produkto kag indi lamang sila nagakuha sang order para nga mapuno ang mga direkta nga pagpadala halin sa mga pananom kag minahan.Kaupod man ang mga nagabaligya sang (broker) nagabaligya nga may komisyon,ahente kag nagatipon, nagpamakal kag mga asosayon ng kooperatiba nga nagapanagtag sang baligya sang produkto sa uma.Ang mga nagapamakyaw ang permi nga nag kit anay,nagasari kag naga grado sang mga baligya sa dalagko nga bahin,sa pagtunga sang bahin,pag impake kag liwat nga pagpanagtag sang ginagmay nga bahin, halimbawa ang mga botika,magtago,magpabugnaw, kag maghatag kag magkabit sang mga baligya,manghisugtan sa promosyon sang mga ginabaligya para sa ila suki kag pagdesinyo sang mga tatak.

Ang utay-utay liwat nga ginabaligya(pagbaligya nga wala sang pagbag-o)sang mga bag-o o mga gingamit nga balaligya kapin pa sa mga kabilogan nga publiko para sa personal o gamit sa balay o paggamit,paagi sa mga tindahan,departamento nga tindahan,puwesto, pag order sa balay paagi sa sulat,mga taho nga gabaligya sa mga pamalay,nagalako, negosyante, mga suki sa sa koop, pang (auction3)nga balay kag iban pa. Kalabanan sa mga utay-utay nagabaton sang titulo sa mga baligya sang nagabaligya, pero ang iban naghimo bilang isa ka ahente para sa isa ka una o ginabaligya sa mga gina angkat o basi sa komisyon.Ang #tagcoding hashtag para sa Pakyawan kag utay-utay nga Pagbaligya, Pagkay-o sang mga motor nga salakyan kag motorsiklo sa Pilipinas ay #g1PH.


Tagalog - Ingles - Pranses