Ang Dibisyon 10 ang Pagsari sang mga ginahimo sang gobyerno (COFOG).
Kaupod sa mga paggasto sang gobyerno ang Proteksyon sa isigkataho ang paggasto sa mga serbisyo kag pagsaylo nga ginahatag sa mga indibidwal nga taho kag panimalay kag ang paggasto sa mga serbisyo nga ginahatag nga tingob. Ang mga paggasto sa mga indibidwal nga serbisyo kag pagsaylo ginatigana sa mga grupo (10.1) asta sa (10.7); ang paggasto sa tingob nga serbisyo ginatigana sa mga pgrupo (10.8) kag (10.9).

Ang tingob nga mga serbisyo sa proteksyon sa isigkataho nagaulikid sa mga bagay pareho sang paghimo kag pagpalakat sang patakaran sang gobyerno; paghimo sang pagpatuman sang batas kag istandard para sa paghatag sang proteksyon sa isigkataho; kag paggamit sang pagtukib kag eksperimento nga pag-uswag sa mga katuyuan kag serbisyo sa proteksyon sa isigkataho.

Ang mga paggamit sang proteksyon sa isigkataho kag ang ila mga kahulugan naga basi sa 1996 European System sang integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) ang Statistical Office sang European Communities (Eurostat). Sa ESSPROS, ang proteksyon sa isigkataho may kaupod nga pag-atipan sa ikaayong lawas, pero ang dibisyon nga ini indi kaupod ang pag-atipan sa ikaayong lawas. Ang pag-atipan sa ikaayong lawas sakop sang Division 07. Tungod sini, ang mga medikal nga gamit kag serbisyo nga ginahatag sa mga taho nga nagabaton sang kwarta nga benepisyo kag benepisyo sa klase nga ginatumod sa mga pgrupo (10.1)


Ang #tagcoding hashtag para sa Proteksyon sa isigkataho sa Pilipinas ay #cofog10PH.


Tagalog - Ingles - Pranses