Ang Dibisyon 09 ang Pagsari sang mga ginahimo sang gobyerno (COFOG).
Kaupod sa mga paggasto sang gobyerno sa edukasyon ang paggasto sa mga serbisyo nga ginahatag sa mga indibidwal nga naga eskwela kag estudyante at paggasto sa mga serbisyo nga ginahatag sa mga pangtanan. Ang mga paggasto sa mga indibidwal nga serbisyo ginatagana sa mga grupo (09.1) asta sa (09.6); ang paggasto sa mga pangtanan nga serbisyo ay nakabutang sa mga pangkat (09.7) kag (09.8).

Ang tanan nga serbisyo sa pang-edukasyon may kahilabot sa mga bagay pareho sang paghimo kag pag-administrar sang patakaran sang gobyerno; pagbutang kag pagpatupad sang mga istandard; regulasyon, lisensya kag pagpalakat sang mga edukasyonnga establisimento; kag paggamit nga pagtukib kag ekspermento nga pag-uswag sa mga hilikoton kag serbisyo sa edukasyon. Pero, ang mga sobra nga gastos nga konektado sa pagpalakat o paggamit sang isa ka grupo sa mga eskwelahan, kolehiyo, kag iban pa makabig nga indibidwal nga paggasto kag nasari sa mga grupo(09.1) asta (09.6) kung tama.

Ang pagkaguba sang edukasyon nakabasi sa mga kategorya sang antas sang 1997 International Standard Classification of Education (ISCED-97) ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Kaupod sa dibisyon nga ini eskwelahan sang militar kag kolehiyo kung saan diin kapareho sang mga kurikulum sa mga sibilyan nga institusyon , mga pulisya sa kolehiyo nga nagahatag sang pangkabilugan nga edukasyon para dugang nga paghanas sang pulisya kag paghatag sang edukasyon sa paagi sa pagwaragwag sa radyo o telebisyon. Ang mga paggasto nga nakuha ginasari sa grupo (09.1) asta (09.5) nga tama.

Kaupod ang mga grupo kag klase nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Edukasyon sa Pilipinas ay #cofog09PH.


Tagalog - Ingles - Pranses