Ang Dibisyon 08 ang Pagsari sang mga ginahimo sang gobyerno (COFOG).

Kaupod ang mga paggasto sa mga kalingawan, kultura, kag relihiyon kaupod ang paggasto sa mga serbisyo nga nagahatag sang mga indibidwal nga tao kag panimalay kag paggasto sa mga serbisyo nga nagahatag sa pangtanan nga basihan.

Ang mga indibidwal nga paggasto gintagana sa mga grupo (08.1) kag (08.2); ang paggasto sa mga pangtanan nga serbisyo nakatigana sa mga grupo (08.3) asta (08.6). Ang mga pangtanan nga serbisyo ginahatag sa pumuluyo sa kabilugan. Kaupod ang mga hilikoton kapareho sang paghimo kag pagdumala sang patakaran sa gobyerno; paghimo kag pagpatuman sang kasuguan kag istandard para sa nagahatag sang mga kalingawan kag pangkultura nga serbisyo; kag paggamit nga pagtukib kag eksperimento nga pag-uswag sa kalingawan, pangkultura kag hilikoton kag serbisyo sa relihiyon.

Kaupod ang mga grupo kag mga klase nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Kalingawan, Kultura kag Relihiyon sa Pilipinas ay #cofog08PH.


Tagalog - Ingles - Pranses