COFOG nga Grupo Mga serbisyo sa ospital parte sang Dibisyon #cofog07 - Ikaayong lawas

Ang pagpa-ospital nga ginahambal kung natabo nga ang isa ka pasyente ginbaton sang isa ka ospital para sa malawig nga pagbulong. Ang pag-atipan sa ospital kag pagbulong sa ospital nga nakabase sa balay kaupod diri, pati na ang mga hospisyo para sa mga tao nga may tagamatayon nga sakit.

Sakop sang grupo nga ini ang mga serbisyo sang pangkabilugan kag espesyal nga mga ospital, ang mga serbisyo sang mga medikal nga sentro, mga sentro sa pagpabata, mga balay nga naga atipan kag mga balay nga nakatakod sang nagapanguna nga nagahatag sang mga serbisyo sa pasyente, ang mga serbisyo sa mga ospital nga nakabasi sa militar, ang mga serbisyo sang mga institusyon nga naga serbisyo sa mga tigulang kung sa diin ang mga medikal importanti nga sangkap ang pagbantay kag ang mga serbisyo sang mga sentro sang rehabilitasyon nga naghatag sang pag-atipan sa ikaayong lawas sang pasyente sa sulod sang ospital kag rehabilitasyon nga pagbulong kung sa diin ang katuyuan ang pagbulong sang pasyente kaysa maghatag sang pangmadugay nga suporta.

Ang mga ospital nga ginatumod bilang mga institusyon nga nagahatag sang pang-atipan sa pasyente sa sulod sa idalom sang direkta nga pagpalakat sang mga kwalipikado nga doktor sang medisina. Ang mga sentro sang medisina, sentro sang pagpabata, balay nga naga atipan kag nagabulong nga balay nagahatag man sang pag-atipan sa pasyente pero ang ila nga mga serbisyo ginadumalahan kag kalabanan nga ginahatag sang mga tinaho nga may mas malubo nga kwalipikasyon kaysa sa mga medikal nga doktor. Indi sakop sang grupo ang mga pasilidad pareho sang ospital sa lugar sang militar (02.1), mga operasyon, klinika kag dispensaryo nga eksklusibo nga naga atipan sang pasyente nga sa gwa sang ospital (07.2), mga institusyon para sa mga taho nga may deperensya kag sentro sang rehabilitasyon nga nagahatag sang nagapanguna nga pangmadugay nga suporta (10.12), kag mga balay para sa nagaretiro para sa mga tigulang nga taho (10.20). Indi man sakop ang mga pagbayad sa mga pasyente para sa pagdula sang kita bangud sa pagpapa-ospital (10.11).

Ang mga serbisyo sa ospital may ara kaupod nga mga bulong, prostisis sa mga pasyente sang ospital. Kaupod man diri ang paggastos nga indi pang-medikal nga mga ospital sa pagpalakat, tinaho nga indi pang-medikal, pagkaon kag ilimnon, ilistaran(kaupod ang ilistaran sang mga tinaho), kag iban pa.

Kaupod ang mga klase nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Mga serbisyo sa ospital sa Pilipinas ay #cofog073PH.


Tagalog - Ingles - Pranses