COFOG nga Grupo Pasyente sa gwa sang ospital parte sang Dibisyon #cofog07 - Ikaayong lawas

Kaupod sa grupo nga ini ang medikal, dental kag paramedikal nga serbisyo nga ginahatag sa pasyente nga sa gwa sang ospital sang medikal, dental kag paramedikal nga nagahanas kag nagabulig.Ang serbisyo pwede sa balay, sa indibidwal o grupo nga may pangkonsulta nga pasilidad, pwede pabulungan, o iban nga mga klinika sa mga pasyente nga sa gwa sang ospital kag mga kapareho sini. Kaupod sa mga pasyente nga sa gwa sang ospital ang serbisyo sa bulong, prostisis, medikal nga kasangkapan kag galamiton, kag iban pa nga produkto sa ikaayong lawas nga ginahatag direkta sa mga pasyente nga sa gwa ospital sang medikal, dental kag paramedikal nga nagahanas kag nagabulig. Medikal, dental kag paramedikal nga serbisyo nga ginahatag sa pasyente nga sa sulod sang ospital kag mga kapareho sini nakabilang sa serbiyo sa ospital.

Kaupod ang mga klase nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Pasyente sa gwa sang ospital sa Pilipinas ay #cofog072PH.


Tagalog - Ingles - Pranses