Ang Dibisyon 07 ang Pagsari sang mga ginahimo sang gobyerno (COFOG).

Ang gobyerno nagagastos sa ikaayong lawas kaupod sa gastos ang mga serbisyo nga ginahatag sa mga indibidwal nga tao kag serbisyo nga sa pang tanan ginahatag. Ang mga gastos sa mga indibidwal nga serbisyo ara sa mga grupo (07.1) asta sa (07.4); ang paggastos sa mga pang tanan nga serbisyo nakabutang sa mga grupo (07.5) kag (07.6).

Ang pangtanan nga serbisyo sa ikaayong lawas nagaulikid sa mga bagay pareho sang paghimo kag administrar sang patakaran sang gobyerno; pagbutang kag pag-implementar sang mga istandard para sa mga tinaho sa medikal kag paramedikal kag para sa mga ospital, klinika, operasyon kag iban pa. regulasyon kag paghatag lisensya sa mga nagahatag sang mga serbisyo sa ikaayong lawas; kag paggamit sang mga pagtukib kag eksperimento sa pag-uswag sa mga bagay nga nahinambit sa medikal kag ikaayong lawas. Apang, ang mga ginsambit nga gastos nga konektado sa administrar o pagpalakat sang isa ka grupo sang mga ospital, klinika, operasyon, kag iban pa.

Kaupod ang mga grupo kag mga klase nga ini:


Ang #tagcoding hashtag para sa Ikaayong lawas sa Pilipinas ay #cofog07PH.


Tagalog - Ingles - Pranses