• Pag-administrar sang bulig sa militar kag pagpalakat sang mga misyon sa bulig sang militar nga pwede sa mga taga luwas nga gobyerno o nakaupod sa mga pang-internasyonal nga organisasyon sang militar o alyansa;
  • Ang bulig sang militar paagi sa pagpahinugot (sa kwarta o sa klase), mga pautang (hindi labot ang bayad sa saka) o mga pautang sa gamit;
  • mga kontribusyon sa mga pang-internasyonal nga naga mintinar sang kahilwayan kaupod ang olobrahon s kusog sang taho.

Kapareho sang klase nga ISICv4: #isic8421 - Katuyuan sang mga taga luwas

paghatag sang mga serbisyo: #cpc9123 - Mga serbisyong nga nahinambit sa bulig sang tagaluwas nga militar


Ang #tagcoding hashtag para sa Bulig sa tagaluwas nga militar(CS) sa Pilipinas ay #cofog0230PH.


Tagalog - Ingles - Pranses