Naga administrar, nagapalakat, kag naga suporta sa nagadumala kag lehislatibo nga sanga.

Kaupod ang:

  • opisina sang lider sang nagadumala sa tanan nga antas sang gobyerno -opisina sang monarka, gobernador heneral, pesidente, lider nga ministro, gobernador, mayor, kag iban pa.
  • mga upod sang lehislatibo sa tanan nga antas sang gobyerno - mga parliyamento, kamara sang mga representante, senado, asembliya, konseho sang banwa, kag iban pa.
  • mga tinaho sang tagalaygay, administratibo kag pampulitika nga kaupod sa lider sang nagadumala nga opisina kag lehislatibo;
  • mga librerya kag iban pa nga mga serbisyo nga naghatag lang sang serbisyo sa tanan nga mga sanga sang nagadumala kag lehislatibo
  • mga medikal nga pasilidad nga ginahatag sa lider sang nagadumala, lehislatibo kag ila nga mga bulig;
  • permanente o mga kinahanglan nga mga komisyon kag komite nga ginhimo o nagahulag para lider sang nagadumala o lehislatibo.

Indi kaupod: mga opisina sang ministro, opisina sang mga lider sang kagawad sang mga lokal nga gobyerno, mga komite nga interdepartamento, kag iban pa, naga ulikid sa isa ka siguro nga pagsari(ginsari basi sa sa paggamit).


Kapareho nga klase sang ISICv4: #isic8411 - Pangkabilugan nga pagdumala sang pang publiko nga hilikoton

paghatag sang mga serbisyo #cpc91111 - Mga serbisyo sa nagadumala kag lehislatibo.


Ang #tagcoding hashtag para sa Mga nagadumala kag lehislatibo nga sanga (CS) sa Pilipinas ay #cofog0111PH.


Tagalog - Ingles - Pranses


Ang mga backlink sa ibaba ay karaniwang hindi kasama ang mga item ng bata at kapatid, ni ang mga pahina sa mga breadcrumb.