Kaupod ang pisikal kag kemikal nga pagbag-o sang mga materyales, unod o kaupod sang mga bag-o nga produkto, bisan pa nga indi ini magamit sa isa ka pangkalibutan nga basihan pagtumod sa pagpanghimo (tan awon ang pamahayag sa pagproseso sang basura sa idalom). Ang mga materyales,unod kag mga kaupod sa pagbag-o, ini mga bag-o nga materyales nga produkto sang pagpanguma,kagulangan,pangisda, pagmina o pagkutkut pati na ang mga produkto sa iban nga pagpanghimo.Ang dako nga pagbag-o,pagkay-o o pagpatindog liwat sang mga balaklon gina konsiderar sa pagpanghimo.

Ang mga yunit nga nakatuon sa pagpanghimo permi ginalaragway bilang mga tanom, pabrika o galingan kag may kinaiya nga paggamit sang mga makusog nga makina kag materyales nga gamit ang kamot sa paggamit.Ugaling, ang mga yunit nga ginbag-o ang materyales o mga kaupod sang mga bag-o nga produkto paagi sa kamot o sa balay sang naga obra kag ang mga upod sini pagbaligya sa kabilogan nga publiko sa mga produkto nga ginhimo sa pareho nga lugar kung sa diin sila naga baligya, pareho sang tinapayan o sa mga nagapanahi, kaupod man sa parti nga ini.Ang mga yunit sa pagpanghimo naga proseso sang mga materyales o pwede nga magkontrata sa iban nga mga yunit para nga magproseso sang ila nga materyales.Ang pareho nga klase sang yunit kauopd sa pampanghimo.

Ang resulta sang isa ka proseso sang pagpanghimo pwede matapos sa kaugalingon nga paghanda sa paggamit o pag ubos,o medyo tapos na nga pwede magamit sa pagdugang nga paghimo.Halimbawa,ang resulta sa pagpino sang aluminyo halin sa paggamit sang una nga produkto sang aluminyo;ang una nga aluminyo halin sa aluminyo nga alambre;ang aluminyo nga alambre halin sa paghimo sang mga produkto nga alambre.

Ang paghimo sang espesyalista nga sahi kag parti sang, mga aksesorya kag kalakip sa, makinaryas kag galamiton, bilang isa ka kabilogan nga panuntunan, nga gina bagay sa pareho nga klase sa paghimo sang makinarya mga gamit kung sa diin gina tigana sa parti sang aksesorya.Ang paghimo sang indi espesyal nga sahi kag parti sang makinarya,hal.mga makina,piston,de-koryente nga motor,de-koryente nga pagsugpon,valve,galamiton,roller bearings,gina bagay sa tama nga klase sang pagpanghimo,nga wala sang pasa alang alang sa makinarya kag galamiton, kung sa diin pwede maupod ang mga butang.Ugaling,ang paghimo sang espesyal nga parti kag aksesorya sa paagi sang paghurma sang mga materyal nga plastik kaupod sang klase 2220.

Pagtipon sang mga parti sang mga produkto nga ginhimo ay ginkonsiderar nga pagpanghimo. Kaupod diri ang pagtipon sang mga produkto nga ginhimo halin sa diin man sa mga produkto nga ginhimo sa kaugalingon o ginbakal.

Ang pagbalik sang basura, ang pagproseso sang basura sa ikaduha nga bag-o nga materyales ginsari sa klase 3830(Pagbalik sang mga Materyales).Pwede ini mangin parti sa pisikal o kemikal nga mga pagbag-o indi ini makonsiderar nga parti sang pagpanghimo.Ang pinaka una nga handom sang hilikoton ginasa alang-alang ang pagbulong kag pag proseso sang basura kag ini ginasari sa Seksyon E (Ang Pag suplay sang tubig,higko sa alkantarilya,Pag-asikaso sang mga higko kag mga akdibidad sa pagtapna). Apang ang paghimo sang bag-o nga katapusan nga produkto(Kumpara sa pangaduha nga bag-o nga materyales) ginasari sa paghimo, bisan ang proseso nga ini naga gamit bilang ginhalinan.Abi ang paghimo sang pilak nga halin sa basura nga halin sa film ginakabig nga proseso sang Pagpanghimo.

Ang espesyal nga pagmintinar at pagkay-o sang pang-industriya, komersyal kag pareho nga makinarya kag mga gamit, sa kabilugan, ginasari sa dibisyon 33(Pagkay-o, Pagmintinar kag pagkabit sang makinarya kag mga gamit.(Apang ang pagkay-o sang mga kompyuter kag sang kaugalingon nga gamit sa balay),samtang ang pagkay-o sang salakyan sang motor ginasari sa dibisyon 45(Pakyawan kag utay-utay nga pagbaligya kag pagkay-o sang motor nga salkyan kag motorsiklo.

Ang pagkabit sang mga makinarya kag mga gamit,dala bilang isa sa espesyalista nga hilikoton,ginasari sa 3320.

Tanda:Ang mga dulonan sa pagpanghimo kag sang iban pa nga sektor sang sistema sang pagsari daw malabo.Bilang isa sa kabilugan nga kasuguan, ang mga hilikoton sa seksyon sang pagpanghimo ay sangkot sa pagbag-o nga materyales sa bag-o nga produkto.Ang resulta mangin isa ka bag-o nga produkto.Pero ang kahulugan sang kung ano ang nagabuo sang isa ka produkto hindi pwedeng maging kinaugalingon.Para sa kaathagan, ang mga sunod nga hilikoton ginasari sa pagpanghimo nga ISIC.

 • pagpasteurize sang gatas kag botilya(tan awon ang 1050)
 • preska nga pagproseso sang isda(pagkuha sang talaba,pagkuha sang bugok sang isda)wala ginkuha sa banka sa pagpangisda (tan awon sa 1020)
 • pagprint kag mga pareho nga hilikoton(tan awon ang 1811,1812)
 • handa na kag nahalo na nga konkreto nga produkto (tan awon ang 2395)
 • pagbaylo sang panit(tan awon ang 1511)
 • pagmintinar sang kahoy(tan awon ang 1610)
 • pagkoryente,pagkalupkop,pagbulong paagi sa mainit nga metal,paghining (tan awon ang 2592)
 • liwat nga pagpatindog kag paghimo sang makinarya(ha. mga makina sang salakyan, tan awon ang 2910)
 • pagtapak sang goma( tan awon ang 2211)

Pero,may mga hilikoton nga,bisan kung kaisa kaupod sa mga proseso sang mga pagbag-o, ginasari sa iban pa nga seksyon sang ISIC;pero wala sila ginsari sa pagpanghimo.Kaupod nila ang:

 • pagtroso, ginasari sa seksyon A (Panguma,Pagpangubat kag Pagpangisda)
 • nagapulos sang mga produkto sa panguma, ginasari sa seksyon A (Panguma,Pagpangubat kag Pagpangisda);
 • nagapulos sang ores kag sang iban pa nga mineral,ginasari sa seksyon B ( Pagmina kag Pagkutkut);
 • pagkapasad sang mga istraktura kag pagpatindog sang mga operasyon nga ginahimo sa lugar sang pagpasad, ginasari sa seksyon F(Pagpasad);
 • hilikoton sa pagguba sang dalagko kag pagpanagtag sang mga ginagmay nga lote, kabilang ang pag- impake,liwat nga pag-impake o pagbotilya sang mga produkto, pareho sang likido o kemikal, pagsari sang salin,pag mikskla sang pinta sang mga kustomer, kag pag utod sang mga metal sang kustomer,naga obra sang lain nga bersyon para sa pareho nga produkto, gina sari sa seksyon G (Pakyawan kag utay-utay nga Pagbaligya,Pagkay-o sang mga motor nga salakyan kag motorsiklo).


Ang #tagcoding hashtag para sa Pagpanghimo sa Pilipinas ay #c1PH.


Tagalog - Ingles - Pranses


Ang mga backlink sa ibaba ay karaniwang hindi kasama ang mga item ng bata at kapatid, ni ang mga pahina sa mga breadcrumb.