Kaupod ang pagkuha sang mineral nga natabo para maging solid(Karbon kag ores), likido(petrolyo) o gas(kinaiya nga gas).Ang pagkuha pwede mahimo sa iba-iba nga pamaagi pareho sa idalom sang duta o pagmina sa ibabaw,maayo nga pagpalakat, pagmina sa dalom sang dagat kag iban pa.

Kaupod sa seksyon nga ini ang mga dugang nga hilikoton nga ang handom nga ma preparar ang mga materyales nga krudo sa pagbaligya, parehos sang pagdugmok,paggaling,pagtinlo, pagpamala,pagsiparar, pagpuro sang ores, pagdula sang kinaiya nga gas kag pagtipon sang mga solid nga gasolina. Ang hilikoton nga ini permi ginahimo sang mga yumit nga nagakuha sang gikan kag/ o sa iban pa nga lapit nga lugar.

Ang mga hilikoton sa pagmina gina basi sa mga dibisyon,grupo kag klase basi sa pinakauna nga mineral nga nahimo.Ang dibisyon 05, 06 naga pahanumdum sa pagmina kag pagkutkut sang mga fossil nga pang gatong (karbon lignite, petrolyo kag gas);mga dibisyon 07,08 naga pahanumdum sa mga ores nga metal kag sa iban nga mineral nga patubas.Ang iban sa mga teknikal nga hilikoton sa seksyon nga ini, luwas sa mga hinambit sa pagkuha sang mga hydrokarbon, pwede mahimo para sa pangatlo nga partido paaagi sa epesyalista nga yunit sang pang -industriya nga serbisyo, nga kung diin makita sa dibisyon 09.

Kaupod sa seksyon nga ini ang pagproseso sang mga nakuha nga materyales(tan awon ang seksyon C-Paghimo), nga sakop ang pagbotilya sang mga kinaiya nga paggwa sang mineral nga tubig sa mga bukal kag bubun(tan awon ang klase 1104) o ang pagdugmok,paggaling o pagbulong sang mga duta, bato kag mineral nga indi ginahimo dungan sa pagmina kag pagkutkut (tan awon ang klase 2399).Hindi man kaupod sa seksyon nga ini ang paggamit sang mga nakuha nga materyales nga wala sang dugang nga pagbag-o nga ang tuyo para sa pagpasad(tan awon ang seksyon F-Pagkapasad) pagtipon, pagtinlo, pag panghatag sang tubig (tan awon ang klase 3600), siparar ang mga hilikoton sa pagpreparar sang lugar para sa pagmina (tan awon ang klase 4312) kag ang mga hilikoton sa pagtan aw sa geophysical1, geologic2 kag para sa linog (tan awon ang klase 7110).Ang #tagcoding hashtag para sa Pagmina kag Pagkutkut sa Pilipinas ay #b1PH.


Tagalog - Ingles - Pranses